Fractals

Фрактали

Known as "math monsters", in the same time beautiful and sparking many questions.
Who are the fractals?

Известни като "математически чудовища", същевременно красиви и предизвикващи много въпроси.
Какво са фракталите?


Cellular Automata

Клетъчни автомати

New worlds, constructed by simple rules. And still so immense, exactly as the one we live in.

Нови светове, конструирани от прости правила. И все пак също така необятни като този, в който живеем.


Patterns

Шаблони

A beautiful scarf or the fabric of your new sofa - what is the structure of patterns and why we find them so attractive?

Красив шал или дамаската на новия ви диван - каква е структурата в шаблоните и защо ги намираме за толкова привлекателни?


Tiles

Мозайки

In our homes, on every sidewalk or in the most impressive buildings of the islamic architecture - tiles create order in the chaos.

В домовете ни, по улиците или в най-впечатляващите сгради на ислямската архитектура - мозайките създават ред в хаоса.